Brannvern

Brannutstyr skal være korrekt installert og vedlikeholdt etter forskriften om brannforebyggende tiltak og tilsyn §2-4.

Vi utfører:

  • Kartlegging
  • Kontroll
  • Service/Vedlikehold